Roll No

Name

15D110001 SOM PHENE
15D110002 DESAI PARTH PRASAD
15D110003 SHAH SMEET RAJESH
15D110004 BHAT NINAD MANJUNATH
15D110005 PARAB SAURABH ANIL
15D110006 DODAL SAMRUDDHI MRUTYUNJAY
15D110007 UDDESHYA
15D110008 KEDAR
15D110009 TRICHAL KARAN DILEEP
15D110010 KOTHADIYA KARAN VAIBHAV
14D110013 AKHILESH VYAS
14D110014 GAJENDRA SINGH GODARA
15D110011 MRUNAL DATTATRAYA CHAVAN
15D110012 RANVITA AGRAWAL
15D110013 NAUNIHAL
15D110014 PAWAN KUMAR
15D110015 HARSHITA VERMA
15D110016 AYUSHI PANGHAL
15D110017 HARSH SHARMA
15D110018 SAMARTH PATIDAR
15D110019 ONAS MALHOTRA
15D110020 PRANSHU VERMA
15D110021 BHAVISHYA RATHORE
15D110022 RADHIKA TIBREWALA
15D110023 ANURAG GUPTA
15D110024 NEERAV SINGH
15D110025 V SIDDHARTHA PRABHU
15D110026 G MEGHANA
15D110027 RAHUL RAI