Roll No.

Name

14D110002 YASH RAJ
14D110003 GAVIT TRUPTI GURUDATTA
14D110005 YADAV KARAN SHISHIR
14D110006 BHAT NINAD MANJUNATH
14D110007 MAPUSKAR PRATIK SUSHANT
14D110008 KEWAL S BHAT
14D110009 MAHESH TANAJI AMBEKAR
14D110010 RAJ VERMA
14D110011 SAURABH SETHIA
14D110012 KSHITIZ AGARWAL
14D110013 AKHILESH VYAS
14D110014 GAJENDRA SINGH GODARA
14D110015 ADITYA AGARWAL
14D110016 TANVI KATARIA
14D110017 KUMAR ADITYA
14D110018 KARTIK KUMAR SAHU
14D110019 NIKHIL KUMAR
14D110020 PRASHANT CHOUDHARY
14D110021 RUPESH RAJ
14D110022 MAINAK MAJUMDAR
14D110023 CHAVAN SHIVANI DATTATRAYA
14D110024 SOHAN KUMAR
14D110025 SUMIT KUMAR ANAND
14D110026 RAJAT PRATAP SINGH
14D110027 K. ABHILASH