Roll No.

 Name

13D110013 VIBHANSHU VAIBHAV
13D110026 Sumit Suman
13D110002 KAVYA SUSIR KUMAR
13D110003 KAPOTE SHUBHAM DEEPAK
13D110004 SANGHAVI BHAVIK JASHMIN
13D110005 IYER AISHWARYA VISHWANATHAN
13D110006 SUSHRUT MARATHE
13D110007 MEHTA RACHIT CHETAN
13D110008 BHAGYASHREE SONI
13D110009 SHANKEY MEENA
13D110010 AKASH YADAV
13D110011 KRITI PRAGYA
13D110012 NARESH MEENA
13D110001 NIMANYU JOSHI
13D110014 AKASH GAURAV
13D110015 PIYUSH LARIYA
13D110016 PALLAVI VERMA
13D110017 ABHILASH CHAKRABORTY
13D110018 RAHUL SINGH
13D110019 RAJKUMAR
13D110020 SURYANSH BHARGAVA
13D110021 YEDAKULA LAKSHMI NARASIMHA SUNNY
13D110022 ARINJAY
13D110023 DAMARAPALLY SHRAVAN REDDY
13D110024 SANJEET KUMAR GUPTA
13D110025 ATISH KUMAR AWASTHI