Rollno Name
153110001 SAYANTAN DAS
153110002 BIKRAM KUMAR SINHA
153110003 ASTIK SASHMAL
153110004 BALAKUMAR SHIVA SHRAVAN KUMAR
153110005 SANDEEP SINGH
153110006 SUBRATA GHOSH
153110007 DEBJIT MANNA
153110008 BIDYUT KANTI MONDAL
153110009 ARUN KUMAR ATTRI
153110010 HUNNY GARG
153110011 PIYUSH BAJPAI
153110012 AMIT MAROO
153110013 RATUL KUMAR BISWAS
153110014 MD MUNTASHIR HAYAT
153110015 PRANAB RAJAN
153110016 AMIR KHAN
153110017 RAJULAPUDI MANOHAR TEJA
153110018 MD. AFSAR IMAM
153110019 Hitesh Sen
153110020 RANI VERMA
153110021 SISLE SWAPNIL MAHADEO
153110022 MILIND RAO KUMAR
153110023 PASI SATYA PRAKASH ASHOK KUMAR
153110024 RAKSHE SHRADDHA SURESH
153110025 PRANABESH PATRA
153110026 HIMANSHU SINGH
153110027 UJJAVAL KERKETTA
153110028 BANOTH DILEEP NAIK
153110066 MOHD DILSHAD
153110067 DIVVELA ADITYA
153114012 SURENDRA PATLE