Roll Number Name
163110028 POLAVARAPU SRINIVASULU  
163110042 PAWAN KUMAR  
163110055 BANDI VENKATA VARAPRASAD  
163110056 PRITWISH MITRA  
163110057  KARUNDEV P  
163110058 BRAHIKAR NIKHIL BHAGIRATH  
163114001 ARUN MANJAR
163114002 SANUP KUMAR PANDA
163114003 PUSHKAR DEWANGAN
163114004 SOMALA MOULALI REDDY
163114005 SEENIVASAN R
163114006 MOHAMMED RASUL I
163114007 SACHIN PRABHAKAR PATIL
163114008 DHARMENDAR KUMAR RAJAK